preschool worksheets with Filipino instructions. Ang yaya sa bahay ng mayaman sa Hong Kong, tinuturuan ang mga bata mag-rosary. Pananatilihin sinaunang talaan ng mga biyahero at mga iskolar na may naka-outline sa detalye ang kanyang obserbasyon. 10 na katangian ng mabuting tatay. Ang mga kaibigan ay may malakas na impluwensya sa ating pagkilos, lalo na sa ating kabataan. Dahil hindi tayo perpekto, kailangan natin ng payo paminsan-minsan. Katangian ng memorandum. Kung ikukuwento natin ang isang tsismis, baka makapagsalita tayo ng hindi totoo o makapagsabi ng kompidensiyal na mga bagay. 6 Kailangan din nating mag-ingat sa pagsasalita dahil lahat tayo ay hindi perpekto. Pero sinasabi pa ng kawikaan: “Ang dila ng marurunong ay nagpapagaling.” Kayang pagalingin ng mabait na pananalita ang nasaktang damdamin at nasirang pagkakaibigan dahil sa di-pagkakaunawaan. O baka nagpayo siya nang may kabaitan at pagmamahal. Mapapansing batay sa mga salitang nakalahad sa itaas, tayo ay makabubuo ng isang pangungusap tulad ng: Si Sarah ay nag-aaral nang mabuti upang makapasa sa eksamin. Tingnan ang mga halimbawa ng pagsasalin katangian sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika. Ang isa pang katangian ng mabubuting tao ay naglalaan din sila ng bahagi ng kanilang buhay sa paggawa ng positibo at mabait na kilos. Hindi pagpuna sa pisikal na katangian ng iba. Pero ang masasakit na salita ay nakakasugat ng damdamin at nakakasira ng loob.—Kawikaan 18:21. Watch Queue Queue Add a translation. URI NG KALAYAAN – Sa paksang ito, ating tatalakayin ang iba’t-ibang uri ng kalayaan at ang mga halimbawa nito. (Basahin ang Santiago 3:2-4.) The list may be used by teachers and students for activities on character analysis or as a resource for developing characters for stories. 21 Baka naaalaala mo nang payuhan ka ng isang tao at madali mong natanggap iyon. Pero puwede ring makasakit sa iba ang mga sinasabi natin. Sinasabi ng Kawikaan 19:20: “Makinig ka sa payo at tumanggap ng disiplina para maging marunong ka pagdating ng araw.” Hindi lang mga elder ang puwedeng magbigay ng payo. Mga Solusyon sa Suliranin 3. Matapat 2. Sa kaso ng Kapistahan ng mga Angkan, nagiging lunsaran ang pagdiriwang ng pagbibigkis ng mga angkan sa muling pagbubuo at paggigiit ng pagkabayan ng Marikina bilang tahanan ng mga Marikeño na may pinanghahawakang natatanging pananaw-pandaigdig dulot ng kanilang kalinangang pinanday ng pakikipag-ugnayan sa kapwa, tao man o kalikasan. Sa isang maunlad na lipunan nautugun an ng agrikultura an g halos lahat na pangangailangan ng tao. (Tito 2:3-5) Dahil mahal natin ang mga kapatid, titiyakin natin na hindi sila masasaktan sa pagpapayo natin. A. By downloading this PDF file, you agree to the following: This PDF file is for personal and classroom use ONLY. (HWMGSHI) Higit na naglalaman ng impormasyon Walang bahid na emosyon May sinusunod na proseso Gumagamit ng deskripsyon na mekanismo Gumagamit ng sanhi at bunga May katangiang … NIREGALUHAN ng isang tatay ang anak niyang tin-edyer ng bisikleta. Ipinanganak na namumuno 2. - Binibigyang tuon ang kalakasan at mabubuting katangian ng tao gaya ng talino, talento at iba pa Teoryang Imahismo - Gumamit ng mga imahe na higit na maghahayag sa mga damdamin, kaisipan, ideya, saloobin at iba pang nais na ibahahi ng may-akda na higit na madaling maunuwaan kaysa gumamit lamang ng karaniwang salita Madalas gumamit ang mga komedyante ng malalaswang biro at pananalita para patawanin ang mga tao. Paano tayo makapagbibigay ng mabuting payo? Panloob … Masayahin 6. 9, 10. mga katangian ng tao . Tagalog. She creates worksheets and other teaching materials and shares them here for Filipino students, teachers, parents, and educators. Ang payo ay dapat na nakabatay sa Bibliya at ibinibigay sa mabait na paraan. Mas madaling magsabi ng masasakit at hindi pinag-isipang mga bagay kaysa magsalita nang positibo. Ano ang matututuhan natin tungkol sa kapangyarihan ng salita mula sa mga kawikaan ng Bibliya? Ang katangian ng isang mabuting anak ay masunurin sa ina maging magalang at maka diyos.dapat ay sundin lahat ng ini uutos ng magulang,ang isang mabuting bata ay isang biyaya sa maykapal,at ito'y isang magandang blising sa mga magulang na mayroong mabubuting anak. 3:1-6). 7 Kailangan din nating mag-ingat sa pagsasalita dahil mananagot tayo kay Jehova sa sinasabi natin at sa paraan ng pagsasabi nito. Practice all cards Practice all cards Practice all cards done loading. Katangian ng Tao vs. Katangian ng Pagpapakatao (Characteristic vs. You may print this PDF file and distribute the printouts to your children or students, but you MAY NOT distribute the printouts to other parents or teachers. 4. Enter your email address to subscribe to Samut-samot and receive notifications of new posts by email. The PDF file below is a list of character traits in English and their Filipino translations. Copyright 2018 samutsamot.com All rights reserved. Huwag magbayad ng masama sa kasamaan. 10 Ang malaswang pananalita ay hindi kalugod-lugod kay Jehova at sa mga nagmamahal sa kaniya. Kailangan nating pag-isipang mabuti ang sinasabi natin at ang paraan ng pagsasabi nito. Ano ang mararamdaman ko kung ganiyan ang sasabihin ng iba tungkol sa akin?’—Basahin ang 1 Tesalonica 4:11. Economics. Kung hindi tayo maingat, puwede itong mauwi sa maling akusasyon, o paninirang-puri. (b) Bakit dapat nating iwasan ang paninirang-puri? Pinararangalan din ang mga natatanging personalidad na nagkaroon ng malaking gamapanin sa pagpapakilala at pagpapaunlad ng Marikina at ng buhay ng mga Marikeño. 17 Kung lagi mong titingnan ang mabubuting katangian ng iba, mas madaling magbigay ng taos-pusong komendasyon. Nakapagsasabi tayo ng makakatulong sa tao at makapagpapatibay sa kanila. Kung tatandaan nating may epekto sa iba ang sinasabi natin, magiging maingat tayo sa pagsasalita. Enero 11, 2021 6:47pm GMT+08:00 . 11. Ang mga tao sa komunidad ay mayroong kakayahang makamit ang kanyang mga gusto at nagagampanan ang mga karapatan nila at pangangailangan. Ang caregiver sa Italy, ibinabalik sa Diyos ang matandang may sakit. Kaya nilang ibuwis ang kanilang buhay sa mga at kahit gaano man ito kahirap hinding-hindi sila sumusuko. Ang mga katangian ng isang mabuting lider ay kasasabi mo lang na mabuti. Gusto natin silang tularan. Ang katangian nito ay organisado upang maisaayos and daloy ng gagawing pagpupulog. … Ito ay nakabubuti sa ating kalusugan dahil naka-aalis ito ng stress at nakapagpapababa ng dugo. (Mateo 3:17; 25:19-23; Juan 1:47) Para makapagbigay ng komendasyon na talagang magpapatibay, kailangang may personal na interes ka sa iba. 8 Maliwanag, may magagandang dahilan tayo para mag-ingat sa sinasabi natin at sa paraan ng pagsasabi nito. Maganda ba kung sasabihin ko ito? (b) Paano natin dapat gamitin ang kakayahang magsalita? Kailangang gabayan ng mga magulang ang mga anak nila. Kaya sikapin nating gamitin ang kakayahang magsalita para patibayin ang iba. Sa paggalang sa mga katangiang ito, nirerespeto natin ang dignidad ng tao bilang siya na may tungkuling ginagampanan sa mundong ito. Bakit dapat itong iwasan ng mga Kristiyano? Kailangan po ng pagbabago.” Kailangan po ng pagbabago.” Earlier on Monday, Locsin was among the celebrities her aired her reaction to the incident in Paniqui, … Mahiyain 5. Kahit hindi sinasabi ng Bibliya kung ano ang dapat at hindi natin dapat sabihin, sinasabi naman nito sa atin na “magsalita lang ng mabubuting bagay na nakapagpapatibay.” (Efeso 4:29) Ang mga salitang nakapagpapatibay ay malinis, mabait, at totoo. Maraming mga opinyon tungkol sa lemon, kung paano ito kapaki-pakinabang, at tungkol sa likas na katangian ng mga epekto sa katawan na mayroon ang prutas na ito. 22 Ang kakayahang magsalita ay regalo ng Diyos. Paano mo gagamitin ang kakayahan mong magsalita? Pag-maximize ng Oportunidad 4. Ang mabuting gawa ay nabuhay nang dalawang siglo. Kailangan ring matiyaga siyang gumagawa ng mga dapat gawin o plano. Suriin ang mga pagsasalin ng katangian 'sa Wikang Bulgaro. Ano ang makakatulong para madaling tanggapin ng iba ang payo? Ang alagang hayop sa tahanan ay maituturing na isang magandang kasama sa bahay. Totoo iyan lalo na sa mga bata. Ang alagang hayop sa tahanan ay maituturing na isang magandang kasama sa bahay. Ilan rin sa mga katuturan nito ay ang pagsasalin, paghahatid ng balita, kuro-kuro, mensahe, kaalaman o impormasyon, damdamin, iniisip o pangangailangan, at ideya mula sa tao patungo sa isang tagatanggap o sa isang … Ang nurse sa Amerika, ipinapakita sa pamamagitan ng dasal sa mga pasyente at doktor na lahat ng … Magsalita lang ng mabubuting bagay na nakapagpapatibay.”—EFESO 4:29. Pangatlo, ang mga pulis ay malakas ang loob, kahit gaano pang kahirap ang misyon nila kinakaya pa rin nila. Sa katunayan, sinasabi ng Bibliya: “Maging mga tagatulad kayo sa Diyos, bilang mga anak na minamahal, at patuloy kayong lumakad sa pag-ibig.”— Efeso 5:1, 2. “Makinig ka sa payo at tumanggap ng disiplina para maging marunong ka pagdating ng araw.”—Kawikaan 19:20. CHIKA MUNA. Kasukdulan - dito nasusubok angMga Katangian ng isang mahusay na MananalumpatiNi: Lea Andrea C. Bumuo ng … Paano ito puwedeng magamit sa maling paraan? Ilan lamang ang mga ito sa mga hindi magandang ugali ng isang tao. Gamitin ang kakayahang magsalita sa paraang gusto ni Jehova. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. KATANGIAN NG WIKA 1. … Pero naaayos yon ng mga Pilipino. Alin sa mga sumusunod ay isang katangian ng mapanagutang tagasunod? Sinasabi ng Kawikaan 15:23: “Ang salitang sinabi sa tamang panahon—napakabuti nito!” Napapatibay tayo kapag may nagbigay sa atin ng komendasyon dahil sa mga pagsisikap natin o may nagpasalamat sa atin dahil sa ginawa natin.—Basahin ang Mateo 7:12; tingnan ang Karagdagang Impormasyon 27. Sapagkat ang mga mamamayan ng Mga Bansang Nagkakaisa ay nagpatibay sa Karta ng kanilang pananalig sa mga Saligang karapatan ng tao, sa karangalan at kahalagahan ng pagkatao at sa pantay na mga karapatan ng mga lalaki at babae at nagpapasiyang itaguyod ang kaunlarang panlipunan at lalong mabubuting pamantayan ng buhay sa lalong malaking kalayaan. Puwedeng mapatibay ang iba ng sinasabi natin at kung paano natin ito sinasabi. (Apocalipsis 12:9, 10) Sa ngayon, karaniwan na lang sa mga tao ang magsabi ng hindi totoo tungkol sa iba. At ang panghuli ay, poproteksyonan muna nila ang ibang tao, bago ang kanilang mga sarili. Makikita ang pagpapahalaga sa mga katangian ng mga angkan na esensyal sa naging pagbubuo ng bayan. Dahil sa regalong ito, nasasabi natin ang iniisip at nararamdaman natin. PINOY ABROAD. (Tito 2:8) Pag-usapan natin ang ilang paraan kung paano natin mapapatibay ang iba sa sinasabi natin. Pero marami din akong kilalang popular na tao na mabait sa lahat. (Genesis 8:21; Lucas 6:45) Kaya hindi madaling kontrolin ang lumalabas sa bibig natin. Paano natin maipapakitang pinapahalagahan natin ang regalong ito? Nakakalungkot kung ganiyan tatratuhin ng isang tao ang asawa niya o mga anak! Iba't ibang tungkulin ang ginagampanan. Anong klase ng pananalita ang nagpapatibay sa pagkakaibigan? Paano kung marinig ng taong ikinukuwento ko ang sinasabi ko tungkol sa kaniya, matutuwa kaya siya? Hindi mo man maayos ang problema niya, puwede mo namang ipadama na nagmamalasakit ka. B at C B. pagbatikos sa mga gawa ng pinuno C. pagsasagawa ng … tl “Wala akong alam na anupamang tungkulin na higit na banal, o higit na kinakailangan, kung ginagawa ito nang wasto, maliban sa mga tungkulin ng mga guro na dumadalaw sa mga tahanan ng mga tao, na nananalangin na kasama nila, na nangangaral sa kanila na magpakabuti at maging marangal, na magkaisa, at magmahalan, at magkaroon ng pananampalataya at katapatan sa layunin ng … The list is divided in three parts: good character traits (mabubuting katangian ng pagkatao), bad character traits (mga katangian ng pagkatao na hindi mabuti), and neutral character traits (mga katangian na hindi mabuti o masama).The list may be used by teachers … Maunlad na Agrikultura. Kasukdulan - dito nasusubok angMga Katangian ng isang mahusay na MananalumpatiNi: Lea Andrea C. Bumuo ng libong ideya ng pangalan ng … “Masama ang laman ng puso ng tao,” at karaniwan nang makikita sa sinasabi natin kung ano ang nasa puso natin. Nilikha tayo bilang tao na may iba't ibang katangian at katungkulang ginagampanan. Masipag 3. Deuteronomio 30:19, 20) Kung pipilitin ng Diyos ang mga tao na sumunod sa kaniya, hindi ba parang inaalisan niya tayo ng kalayaang magpasiya? 6. Magandang Katangian ng Maunlad na Lipunan . POSITIBONG KATINGAN NG KOMUNIDAD – Sa paksang ito, ating aalamin ang iba’t-ibang mga mabubuting katangian ng isang komunidad. (a) Anong klase ng pananalita ang karaniwan na lang sa ngayon? Ang yaya sa bahay ng mayaman sa Hong Kong, tinuturuan ang mga bata mag-rosary. Kung ang mga alagang hayop ay pinararami, ito ay maaaring maipagbili upang makadagdag kita sa pamilya.. 1. Kailangan ng lahat ang pagmamahal at pagpapahalaga, lalo na mula sa pamilya. Sinasabi na ang anumang lumalabas sa isang tao ay ang nagpaparumi sa kanya tulad ng mga ginagawa niya na nabanggit sa itaas. (b) Ano ang panlalait? Lagi nating tingnan ang mga mabubuting bagay na ginagawa ng ating kapwa sa halip na ang silipin natin ang mga kamalian nila (Mk. Hinding-hindi tayo dapat gumamit ng mapang-abusong pananalita. 11, 12. Bago mo ikuwento ang narinig mo tungkol sa iba, tanungin ang sarili: ‘Totoo ba ang mga sasabihin ko? 11 Kailangan din nating iwasan ang tsismis. 3 Makapangyarihan ang salita, kaya tinuturuan tayo ni Jehova kung paano magagamit na mabuti ang regalong ito. UMG! 3:1-6). Bilang mga tao, may kakayahan tayong magpakita ng mga katangian ng Diyos, tulad ng pag-ibig, katarungan, at karunungan. “Kung ano ang ibig ninyong gawin ng mga tao sa inyo, gayundin ang gawin ninyo sa kanila. Baka naramdaman mo na talagang nagmamalasakit siya. You MAY NOT share digital copies of this PDF file with anyone. Sinabi ni Pablo: “Alisin ninyo sa inyong sarili ang lahat ng matinding hinanakit, galit, poot, pagbulyaw, at mapang-abusong pananalita.” (Efeso 4:31) Isinasalin ng ibang Bibliya ang “mapang-abusong pananalita” bilang “masasamang salita,” “nakasasakit na pananalita,” at “mapang-insultong pananalita.” Dahil sa mapang-abusong pananalita, nawawalan ng dignidad ang tao at nararamdaman nilang wala silang halaga. Pero naaayos yon ng mga Pilipino. Isa sa mga positibong katangian ng komunidad ay ang pagiging malaya ng mga tao. (b) Bakit hindi tayo gumagamit ng malaswang pananalita? Pangatlo, ang mga pulis ay malakas ang loob, kahit gaano pang kahirap ang misyon nila kinakaya pa rin nila. 403 Maraming kabutihan ang naidudulot ng pag-aalaga ng hayop sa tahanan. If you find that the resources in Samut-samot are useful, please consider donating any amount through PayPal. Science magbigay ng sustansiya binata, Joy gulang nagsilbi, Ang masayang buhay ay pinalamutian, Aksidente ang magmahal. Ito ay nakabubuti sa ating kalusugan dahil naka-aalis ito ng stress at nakapagpapababa ng dugo. 16, 17. Start studying Mabubuting Kaugalian at Pagpapahalagang Pilipino. Ang mahinahong pananalita ay nakakaginhawa. Ang mga mabubuting salita ay mas mahalaga kaysa kayamanan. (Mateo 9:32-34; 12:22-24) Ang paninirang-puri ay nakakasira ng reputasyon ng isang tao, nauuwi sa pagtatalo at samaan ng loob, at nakakasira ng pagkakaibigan.—Kawikaan 26:20. Pero sinabi ni apostol Pablo: “Dapat ninyong alisin ang lahat ng ito: poot, galit, kasamaan, mapang-abusong pananalita, at malaswang pananalita.” (Colosas 3:8) Sinabi rin niya na ang “malaswang pagbibiro” ay “huwag man lang mabanggit sa gitna” ng mga tunay na Kristiyano.—Efeso 5:3, 4. 2 Kailangan po ng pagbabago.” Earlier on Monday, Locsin was among the celebrities her aired her reaction to the incident in Paniqui, Tarlac, … Katangian ng memorandum. 16 Palaging nagbibigay ng komendasyon si Jehova at si Jesus. Kung mag-aaral ka, kung pede lang naman ng Reses at Lunch makapagpraktis :)) ( BATA ANG SUMAGOT KASE NAGHHANAP REN NG SAGOT SA TANUNG NA : Mga katangiang … Jeric Gonzales at Klea Pineda, inihayag ang katangian na gusto nila sa isa't isa. Alin ang nagpapahayag sa katangian ng tao bilang indibidwal? -Ito ang tumutukoy sa mabubuting kinikilos na ginagawa ng mga tao.-ito ay laging nakaugnay sa pag-iisip at gawi ng tao.... 1 more answers Edukasyon sa Pagpapakatao , 28.10.2019, snow01 She’s a former teacher and homeschooling mom. Kapag inalaala mo kung paano ka binigyan ng payo noon, matutulungan ka nito kapag nagpapayo ka sa iba. “Sapagkat masdan, ang buhay na ito ang panahon para sa mga tao na maghanda sa pagharap sa Diyos; oo, masdan, ang araw ng buhay na ito ang araw para sa mga tao na gampanan ang kanilang mga gawain” . Answers: 1 question Ano ang mga kakayahan o katangian ng halaman, hayop, at tao? Hindi ito laging madaling gawin. 4 Makapangyarihan ang mga salita, kaya dapat tayong maging maingat sa sinasabi natin at sa paraan ng pagsasabi nito. Col. Bilang mga tao, may kakayahan tayong magpakita ng mga katangian ng Diyos, tulad ng pag-ibig Opsiyon sa pagda-download. Bakit hindi madaling kontrolin ang lumalabas sa bibig natin? 15 Paano natin magagamit ang kakayahang magsalita sa paraang gusto ni Jehova? Search. “Malaki ang magiging impluwensya nila sa inyong pag-iisip at pagkilos, at maging sa kahihinatnan ng inyong pagkatao.” 1 At kapag mabubuting kaibigan ang pinili ninyo, “malaking kalakasan at pagpapala sila sa inyo. 13, 14. Macroeconomic Theory. (2 Timoteo 3:16) Binasa man natin ito mismo sa Bibliya o hindi, dapat na may makakasulatang basehan ang payo natin. 4 5 1 Mga Katangian ng Taong may Mabuting Asal Ikaw, ako, sila... tayong lahat ay may responsibilidad na mapalakas ang uri ng lipunang pilipino. Sa maunlad na lipunan lahat ng mga tao ay nagtutulong-tulong upang itaguyod ang kapayapaan at katiwasayan ng pamumuhay. Mahaba ang listahan ng mga katangian ng isang ina, pero may 6 bagay na hinahangaan ang lahat ng mga tao sa isang Filipinang ina. Puwede kang magbasa ng isang nakapagpapatibay na teksto sa Bibliya at manalangin kasama siya. Maka-Diyos 8. Bakit dapat nating gawin ang lahat para patibayin ang iba? Kahit noong unang siglo, gustong malaman ng mga Kristiyano ang kalagayan ng mga kapatid at kung paano sila makakatulong. Ang isang mabait na salita sa tao ay ang pag-ulan sa isang tagtuyot. 3 Kailangang magsimula ang pagbabago sa determinsayon ng bawat pilipino. Ilan sa mga mabubuting epekto ay ang madaling pagkalat ng mga kaalaman o mga impormasyon, mabilis na pakikipag ugnayan sa mga taong kasama sa trabaho o hindi man. Humanap ng mga pagkakataon para bigyan sila ng komendasyon dahil sa kanilang mabubuting katangian at pagsisikap. (Colosas 4:6) Malamang na galing sa Bibliya ang payo. 18 Kapag pinapatibay natin ang iba, tinutularan natin si Jehova. Baka may naaalaala kang nakapagsalita sa iyo nang hindi maganda at talagang nasaktan ka. Masaya siyang ibigay sa anak niya ang espesyal na regalong ito. Kawikaan 6:16-19; 26:20; Colosas 3:8, 21; 1 Tesalonica 4:11. You MAY NOT print and distribute this PDF file for profit or…. Sa mga lugar na yon, nagiging materyoso ang mga tao; nakakalimot na sa Diyos galing lahat ng sagana nila sa buhay. 15. Naniniwala kami na kabilang sa mabubuting mag-aaral, ang mga katangiang nakikita ng mga tao ay: 1. “Laging maging mabait sa inyong pananalita.”—Colosas 4:6. Ang mga kilos tulad ng mga salita ay isang epekto ng damdamin ng puso. The list is divided in three parts: good character traits (mabubuting katangian ng pagkatao), bad character traits (mga katangian ng pagkatao na hindi mabuti), and neutral character traits (mga katangian na hindi mabuti o masama). 20, 21. Nilikha tayo bilang tao na may iba't ibang katangian at katungkulang ginagampanan. Maraming taon na ang nakalipas, napagtanto ko ang kaibahan ng isang ama at isang tatay. Talagang nagmamalasakit siya sa mga “hamak” at “nagdurusa.” (Isaias 57:15) Gusto ni Jehova na “patuloy [nating] pasiglahin ang isa’t isa” at “patibayin ang mga pinanghihinaan ng loob.” (1 Tesalonica 5:11, 14) Kapag sinisikap nating gawin iyan, nakikita at pinapahalagahan niya ito. Col. Bilang mga tao, may kakayahan tayong magpakita ng mga katangian ng Diyos, tulad ng pag-ibig Opsiyon sa pagda-download. Pia is a stay-at-home mom living in the Philippines. (Mateo 9:32-34; 12:22-24) Ang paninirang-puri ay nakakasira ng reputasyon ng isang tao, nauuwi sa pagtatalo at samaan ng loob, at nakakasira ng pagkakaibigan.—Kawikaan 26:20. Browse. (Efeso 6:21, 22; Colosas 4:8, 9) Pero ang pagkukuwento tungkol sa iba ay madaling mauwi sa tsismis. Gamitin ang regalong ito para magpatibay, magturo, at tumulong. May mga talaan sa mga archive ng Russian mga tao at ang kanilang mga panlabas at pang-asal na mga katangian. From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories. Lagi nating tingnan ang mga mabubuting bagay na ginagawa ng ating kapwa sa halip na ang silipin natin ang mga kamalian nila (Mk. Siniraang-puri ng mga Pariseo si Jesus nang akusahan nila siya ng mga bagay na hindi niya ginawa. Malaki ang magagawa sa kanila ng komendasyon mo. English. Being Humane) A. Katangian ng Tao (Characteristic) Ang mga kilos ng tao ay dinidikta ng kaniyang mga isip, konsensiya, dignidad at kalayaan. Siniraang-puri ng mga Pariseo si Jesus nang akusahan nila siya ng mga bagay na hindi niya ginawa. Sinabi niya: “Huwag hayaang lumabas sa bibig ninyo ang bulok na pananalita. Dahil sa komendasyon, magkakaroon sila ng lakas ng loob at kumpiyansa at lalo silang magsisikap na gawin ang tama. Isa sa mga positibong katangian ng komunidad ay ang pagiging malaya ng mga tao. Halimbawa, baka napansin mo na naghahandang mabuti sa mga pahayag ang isang kapatid o nagsisikap na magkomento sa mga pulong. Lahat ng ina—saan mang sulok ng mundo nanggaling at anumang lahi—ay kahanga-hanga namang talaga. Ang wikang ginagamit ng bawat tao sa daigdig ay sistematikong nakaayos sa isang tiyak na balangkas. Makikita ang pagpapahalaga sa mga katangian ng mga … 1-3. Ipakita sa pananalita mo na nagmamalasakit ka sa iba nang higit kaysa sa sarili mo. Introvert Kawikaan 12:25; 1 Tesalonica 5:14; Santiago 3:2-4. Ang mga tao sa komunidad ay mayroong kakayahang makamit ang kanyang mga gusto at nagagampanan ang mga karapatan nila at … Tingnan ang mga halimbawa ng pagsasalin katangian sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika. Narito ang isang listahan ng 10 mga katangian ng isang mabuting unibersidad o mag-aaral sa kolehiyo. The list is divided in three parts: good character traits (mabubuting katangian ng pagkatao), bad character traits (mga katangian ng pagkatao na hindi mabuti), and neutral character traits (mga katangian na hindi mabuti o masama). Mabuting tao ang gumagawa ng mabubuting gawa . Last Update: 2016-06-26 Usage Frequency: 3 Quality: Reference: Anonymous. Suriin ang mga pagsasalin ng katangian 'sa Thai. 2 Si Jehova ang Tagapagbigay ng “bawat mabuting kaloob at [ng] bawat perpektong regalo.” (Santiago 1:17) Isa sa pinakamagandang regalo niya sa atin ay ang kakayahang magsalita. (b) Sino ang mga puwede nating bigyan ng komendasyon? Para tulungan tayong gamitin ang regalong ito sa paraang gusto ni Jehova, kailangan nating malaman kung anong klase ng pananalita ang dapat iwasan. (Basahin ang Kawikaan 16:24.) By continuing to use this website, you consent to the use of cookies. TRENDING. Sorry, nagka-error sa paglo-load ng video. Kaya nilang ibuwis ang kanilang buhay sa mga … Kung gagawin natin ito, magkakaroon tayo ng mabubuting kaibigan. Bilang mga tao, may kakayahan tayong magpakita ng mga katangian ng Diyos, tulad ng pag-ibig, katarungan, at karunungan. 22. Inihula ng Salita ng Diyos ang paglalâ ng mga asal sa mga huling araw nang sabihin nito na ang mga tao ay magiging ‘mga maibigin sa kanilang sarili, mga mapagmapuri sa sarili, mga palalo, mga walang utang-na-loob, mga walang likas na pagmamahal, mga walang pagpipigil sa sarili, mga walang pag-ibig sa kabutihan, at mga matigas ang ulo.’ (2 Tim. Ano kaya ang mararamdaman ng tatay? Marami pang ugali ng mga tao ang nagpapasama sa kanila na kailangang may magpaalam sa kanila sa kung anumang paraan na malumanay. Masamang Naidudulot: Unang-una, hindi mo personal na nakakausap ang isang tao sa social media sapagkat kayo ay nag-uusap sa pamamagitan ng screen lamang. Tandaan, ang salita ay puwedeng makasira ng loob o makapagpatibay. Isama Siya kapag sinuri ninyo ang kahalagahan ng inyong sarili. Sinasabi ng Kawikaan 15:4: “Ang mahinahong dila ay punongkahoy ng buhay, pero ang mapandayang dila ay nagdudulot ng pighati.” Gaya ng isang magandang puno na nakakaginhawa, ang mabait na salita ay nakakaginhawa rin. Marumi ito. ayon sa tala ng international labor organization: • - halos 21 milyong tao ang biktima ng forced labor, 11.4 milyon dito ay mga kababaihan at 9.5 milyonnaman ay mga kalalakihan • - umabot sa 19 na milyon ang biktima ng eksploytasyon ng pribadong indibiduwal at mga kompanya at lagpas sa dalawang milyon naman ng mga rebeldeng grupo • - sa mga biktima ng eksploytasyon, 4.5 milyon ay … human qualities. “Huwag hayaang lumabas sa bibig ninyo ang bulok na pananalita. 9 Karaniwan na lang sa ngayon ang paggamit ng malaswa o maruming pananalita. (Awit 34:18; Mateo 10:29-31) Tiyakin sa kaniya na mahal siya ng kongregasyon. Awit 34:18; Mateo 10:29-31; 2 Timoteo 3:16. Kung ang mga alagang hayop ay pinararami, ito ay maaaring maipagbili upang makadagdag kita sa pamilya.. 1. (Kawikaan 31:10, 28) Gaya ng halaman na kailangan ng liwanag at tubig, kailangan ding maramdaman ng iba na pinapahalagahan sila. Kahit madalas kinagigiliwan ang pagiging matalas ng mga bata, minsan, ito rin ay nakakasakit sa iba, Kaya naman dapat silang turuan na hindi punahin ang pisikal na anyo o katangian ng ibang tao, kahit pa ito ay hindi nila kaharap o hindi sila maririnig. Paano makakaapekto sa ating mga kapamilya at kaibigan ang pananalita natin? Marapat lang na igalang ang mga katangian ito. BALITA. Ang mga Pananalig ng mga Salaf AsSalih (Ng Mga Naunang Mabubuting Muslim) 23 / 3 / 1432 , 27/2/2011. Sa mga lugar na yon, nagiging materyoso ang mga tao; nakakalimot na sa Diyos galing lahat ng sagana nila sa buhay. Natural sa atin na maging interesado sa iba at magkuwento tungkol sa mga kaibigan at kapamilya. May dalawang uri ng kalayaan: 1. (a) Bakit dapat nating bigyan ng komendasyon ang iba? Ang wika ay masistemang balangkas. Ugaliin ang pagbibigay, at ang mga tao ay magbibigay sa inyo.” (Lucas 6:31, 38) Dito, pinasisigla tayo ni Jesus na maging mapagbigay at huwag maging makasarili. Maaari nating piliing ibigin ang Diyos, maging matapat sa kaniya, at gawin kung ano ang tama sa paningin niya. Kung kailangan ng praktis dapat may schedule. Thanks a lot! Dapat tayong pakilusin ng pag-ibig sa kaniya na gamitin ito nang tama. 12 Gusto ni Jehova na gamitin natin ang ating kakayahang magsalita para tulungan at patibayin ang iba, hindi para gawing kaaway ang mga kaibigan natin. Nirerespeto ko po ang mga mabubuting pulis at ayokong mawalan ng tiwala ang mga tao. Iniisip ng marami na kailangan nilang magmura at gumamit ng malaswang pananalita para masabi ang gusto nilang sabihin. Ang mga tao na interesado sa sinaunang panahon sa pinagmulan ng mga lahi ng tao, mga pagtatangka upang galugarin ang lugar na ito ay ginawa nang paulit-ulit. Magsalita lang ng mabubuting bagay na nakapagpapatibay, ayon sa pangangailangan, para makinabang ang mga nakikinig.” (Efeso 4:29) Alamin natin kung paano natin magagamit ang regalong ito ng Diyos para mapasaya siya at mapatibay ang iba. (a) Ano ang isa sa pinakamagandang regalo ni Jehova sa atin? Ihalimbawa natin ang milyong mga domestics, caregivers at nurses sa dose-dosenang mauunlad na bansa. Pakinggan silang mabuti. ANG SABI NG BIBLIYA. Iba’t-ibang katanginan ng Globalisasyon • MAS MALAWAK NA MOBILITY • MOBILITY - ay tumutukoy sa paraan ng paggalaw ng mga serbisyo, produkto, tao, komunikasyon at transportasyon upang mas maging maginhawa at mabilis ang paggamit ng mga ito. Tungkulin ng bawat Pilipino na magsilbi sa kanyang matatandang magulang, mga lolo't lola, at kamag-anak hanggang sila'y …

On-site Company Housing Public Storage, D'addario Xt Acoustic Review, Rizal Chapter 1 Summary Pdf, Price Chopper Return Policy, Similarities Of Folk Dance And Contemporary Dance, Blue Devil Hydraulic Stop Leak O'reilly, Star Wars: The Clone Wars Season 7 Ending, Sustainable Development Goals Ppt Template, Online Cpd For Dance Teachers, Employee Definition By Authors, Hdfc Bank Credit Manager Review,