Sa paggalang sa mga katangiang ito, nirerespeto natin ang dignidad ng tao bilang siya na may tungkuling ginagampanan sa mundong ito. Pinararangalan din ang mga natatanging personalidad na nagkaroon ng malaking gamapanin sa pagpapakilala at pagpapaunlad ng Marikina at ng buhay ng mga Marikeño. Ang Bantayan Naghahayag ng Kaharian ni Jehova—2015, Kung Paano Mananatili sa Pag-ibig ng Diyos, Magsalita ng “Mabubuting Bagay na Nakapagpapatibay”. Kung mag-aaral ka, kung pede lang naman ng Reses at Lunch makapagpraktis :)) ( BATA ANG SUMAGOT KASE NAGHHANAP REN NG SAGOT SA TANUNG NA : Mga katangiang … Mga sulating teknikal-bokasyunal : Katangian at Kahalagahan... 4 cards. Anong klase ng pananalita ang nagpapatibay sa pagkakaibigan? Ang yaya sa bahay ng mayaman sa Hong Kong, tinuturuan ang mga bata mag-rosary. answer choices . Puwede kang magbasa ng isang nakapagpapatibay na teksto sa Bibliya at manalangin kasama siya. Browse. Malaki ang magagawa sa kanila ng komendasyon mo. Kailangan ring matiyaga siyang gumagawa ng mga dapat gawin o plano. Paano kung marinig ng taong ikinukuwento ko ang sinasabi ko tungkol sa kaniya, matutuwa kaya siya? (a) Ano ang isa sa pinakamagandang regalo ni Jehova sa atin? Nirerespeto ko po ang mga mabubuting pulis at ayokong mawalan ng tiwala ang mga tao. Ito ay nakabubuti sa ating kalusugan dahil naka-aalis ito ng stress at nakapagpapababa ng dugo. Siniraang-puri ng mga Pariseo si Jesus nang akusahan nila siya ng mga bagay na hindi niya ginawa. Mayroong kasabihan sa wikang Inggles na: "Damn if you do it and damn if you don't," na ang kahulugan ay: "Gumawa ka man ng kabutihan o hind,i" hindi pa rin magbabago ang pagtingin sa iyo ng iyong kapwa dahil para sa kanila, masama ka pa rin. 14 Nagbababala rin ang Bibliya tungkol sa isa pang uri ng mapang-abusong pananalita—ang panlalait. Ang isa pang katangian ng mabubuting tao ay naglalaan din sila ng bahagi ng kanilang buhay sa paggawa ng positibo at mabait na kilos. You MAY NOT share digital copies of this PDF file with anyone. Marapat lang na igalang ang mga katangian ito. POSITIBONG KATINGAN NG KOMUNIDAD – Sa paksang ito, ating aalamin ang iba’t-ibang mga mabubuting katangian ng isang komunidad. Masamang Naidudulot: Unang-una, hindi mo personal na nakakausap ang isang tao sa social media sapagkat kayo ay nag-uusap sa pamamagitan ng screen lamang. Ilan rin sa mga katuturan nito ay ang pagsasalin, paghahatid ng balita, kuro-kuro, mensahe, kaalaman o impormasyon, damdamin, iniisip o pangangailangan, at ideya mula sa tao patungo sa isang tagatanggap o sa isang … Marapat lang na igalang ang mga katangian ito. Ang nurse sa Amerika, ipinapakita sa pamamagitan ng dasal sa mga pasyente at doktor na lahat ng … The list may be used by teachers and students for activities on character analysis or as a resource for developing characters for stories. 4 Makapangyarihan ang mga salita, kaya dapat tayong maging maingat sa sinasabi natin at sa paraan ng pagsasabi nito. Lahat ng ina—saan mang sulok ng mundo nanggaling at anumang lahi—ay kahanga-hanga namang talaga. 11. The PDF file below is a list of character traits in English and their Filipino translations. Pero hindi ito dapat mangyari sa kongregasyong Kristiyano. Gusto natin silang tularan. Info. Nakapagsasabi tayo ng makakatulong sa tao at makapagpapatibay sa kanila. “Masama ang laman ng puso ng tao,” at karaniwan nang makikita sa sinasabi natin kung ano ang nasa puso natin. Sa aming opinyon, mas magkakaroon ng kapayapaan ang isang lipunan kung lahat ay marunong rumespeto sa paniniwala ng iba. (Mateo 9:32-34; 12:22-24) Ang paninirang-puri ay nakakasira ng reputasyon ng isang tao, nauuwi sa pagtatalo at samaan ng loob, at nakakasira ng pagkakaibigan.—Kawikaan 26:20. Sa katunayan, sinasabi ng Bibliya: “Maging mga tagatulad kayo sa Diyos, bilang mga anak na minamahal, at patuloy kayong lumakad sa pag-ibig.”—Efeso 5:1, 2. Add a translation. This video is unavailable. Pakinggan silang mabuti. ANG SABI NG BIBLIYA. 18, 19. 18 Kapag pinapatibay natin ang iba, tinutularan natin si Jehova. (Efeso 6:21, 22; Colosas 4:8, 9) Pero ang pagkukuwento tungkol sa iba ay madaling mauwi sa tsismis. Jeric Gonzales at Klea Pineda, inihayag ang katangian na gusto nila sa isa't isa. (Kawikaan 31:10, 28) Gaya ng halaman na kailangan ng liwanag at tubig, kailangan ding maramdaman ng iba na pinapahalagahan sila. 15. -Ito ang tumutukoy sa mabubuting kinikilos na ginagawa ng mga tao.-ito ay laging nakaugnay sa pag-iisip at gawi ng tao.... 1 more answers Edukasyon sa Pagpapakatao , 28.10.2019, snow01 Ang panlalait ay ang paulit-ulit na pamimintas sa iba para saktan sila. Ano kaya ang mararamdaman ng tatay? Enero 11, 2021 6:47pm GMT+08:00 . Results for mga katangian ng tao sa laguna translation from Tagalog to English. Kaya nilang ibuwis ang kanilang buhay sa mga … Nakakuha ng Kasangkot sa mga Gawain 5. Napakahalaga ring sabihin ng asawang lalaki sa asawa niya na mahal niya siya at pinapahalagahan. Kailangan po ng pagbabago.” Earlier on Monday, Locsin was among the celebrities her aired her reaction to the incident in Paniqui, Tarlac, … Mahiyain 5. Mga Solusyon sa Suliranin 3. Sa Bibliya, ang “karumihan” ay kasama sa “mga gawa ng laman.” (Galacia 5:19-21) Kasama naman sa “karumihan” ang iba’t ibang kasalanan, at ang isang maruming bisyo ay puwedeng mauwi sa isa pang bisyo. Bihira ang mga pagkakaibigan at bihira kaming makahanap ng mga kaibigan sa mga taong nais natin. (Awit 34:18; Mateo 10:29-31) Tiyakin sa kaniya na mahal siya ng kongregasyon. (Basahin ang Kawikaan 16:24.) Itong sistema ng kaugaliang Pilipino ay may katangi-tanging katipunan ng mga ideolohiya, moralidad, kabutihang asal, wastong kagawian, at kahalagahang personal at kultural na itinatakda ng lipunan.Katulad ng lahat ng lipunan, ang mga pinapahalagahan ng … Sa mga lugar na yon, nagiging materyoso ang mga tao; nakakalimot na sa Diyos galing lahat ng sagana nila sa buhay. Paano ito puwedeng magamit sa maling paraan? 2 Hindi ito laging madaling gawin. 2 Si Jehova ang Tagapagbigay ng “bawat mabuting kaloob at [ng] bawat perpektong regalo.” (Santiago 1:17) Isa sa pinakamagandang regalo niya sa atin ay ang kakayahang magsalita. Bakit dapat nating gawin ang lahat para patibayin ang iba? Kawikaan 16:24; Isaias 57:15; 1 Tesalonica 5:11. 403 Maraming kabutihan ang naidudulot ng pag-aalaga ng hayop sa tahanan. (Genesis 8:21; Lucas 6:45) Kaya hindi madaling kontrolin ang lumalabas sa bibig natin. 6 Kailangan din nating mag-ingat sa pagsasalita dahil lahat tayo ay hindi perpekto. BALITA. Lagi nating tingnan ang mga mabubuting bagay na ginagawa ng ating kapwa sa halip na ang silipin natin ang mga kamalian nila (Mk. Matapat 2. Ang mga kaibigan ay may malakas na impluwensya sa ating pagkilos, lalo na sa ating kabataan. Maaari nating piliing ibigin ang Diyos, maging matapat sa kaniya, at gawin kung ano ang tama sa paningin niya. 4 5 1 Mga Katangian ng Taong may Mabuting Asal Ikaw, ako, sila... tayong lahat ay may responsibilidad na mapalakas ang uri ng lipunang pilipino. Halimbawa ng mga katangian: 1. Ang maling akusasyon ay nakakasira ng reputasyon ng isang tao at ng kapayapaan. Mayroong kasabihan sa wikang Inggles na: "Damn if you do it and damn if you don't," na ang kahulugan ay: "Gumawa ka man ng kabutihan o hind,i" hindi pa rin magbabago ang pagtingin sa iyo ng iyong kapwa dahil para sa … Kailangan ng lahat ang pagmamahal at pagpapahalaga, lalo na mula sa pamilya. 16 Palaging nagbibigay ng komendasyon si Jehova at si Jesus. Sa isang maunlad na lipunan nautugun an ng agrikultura an g halos lahat na pangangailangan ng tao. B. Hiwalay ang tao sa ibang tao dahil noong sya ay isinilang, nagsimula na siyang mag-okupa ng espasyong hiwalay sa ibang sanggol. At yung natural na katangian ng mga tao simula sa walang nalalaman hanggang sa may mga kaalaman na, sa paglipas ng panahon,? Tamad 4. Iba’t-ibang katanginan ng Globalisasyon • MAS MALAWAK NA MOBILITY • MOBILITY - ay tumutukoy sa paraan ng paggalaw ng mga serbisyo, produkto, tao, komunikasyon at transportasyon upang mas maging maginhawa at mabilis ang paggamit ng mga ito. Ito ay nakabubuti sa ating kalusugan dahil naka-aalis ito ng stress at nakapagpapababa ng dugo. Pero naaayos yon ng mga Pilipino. A. Lahat ng nabanggit B. Nagsasakilos ng mga layunin ng namumuno C. Siya ang nangunguna sa isang pangkat ng tao D. May kakayahan siyang makakita at makakilala ng suliranin at lutasin ito 12. Hinding-hindi tayo dapat gumamit ng mapang-abusong pananalita. (Colosas 4:6) Malamang na galing sa Bibliya ang payo. human qualities. Inirerekomenda ang Lemon para sa mga taong nagdurusa mula sa digestive … 12 Gusto ni Jehova na gamitin natin ang ating kakayahang magsalita para tulungan at patibayin ang iba, hindi para gawing kaaway ang mga kaibigan natin. Talagang nagmamalasakit siya sa mga “hamak” at “nagdurusa.” (Isaias 57:15) Gusto ni Jehova na “patuloy [nating] pasiglahin ang isa’t isa” at “patibayin ang mga pinanghihinaan ng loob.” (1 Tesalonica 5:11, 14) Kapag sinisikap nating gawin iyan, nakikita at pinapahalagahan niya ito. Magsalita lang ng mabubuting bagay na nakapagpapatibay.”—EFESO 4:29. 5 Sinasabi ng Kawikaan 12:18: “Ang mga salitang hindi pinag-isipan ay gaya ng mga saksak ng espada.” Ang masasakit na salita ay nakakasugat ng damdamin at nakakasira ng pagkakaibigan. Col. Bilang mga tao, may kakayahan tayong magpakita ng mga katangian ng Diyos, tulad ng pag-ibig Opsiyon sa pagda-download. Natural sa atin na maging interesado sa iba at magkuwento tungkol sa mga kaibigan at kapamilya. Ang sistema ng kaugaliang Pilipino ay tumutukoy sa mga kaugalian na ipinapahalaga ng karamihan ng mga Pilipino. Kung tatandaan nating may epekto sa iba ang sinasabi natin, magiging maingat tayo sa pagsasalita. Ang alagang hayop sa tahanan ay maituturing na isang magandang kasama sa bahay. (a) Ano ang tsismis? Ang isang mahusay na pinuno ay dapat marunong rumespeto sa iba't ibang paniniwalang panrelihiyon ng mga mamamayan na kanyang nasasakupan. konsepto na ito ay isang magkakaibang at multifaceted, na binubuo ng iba't ibang pamantayan, na kung saan ay binuo sa buong buhay ng mga indibidwal. Pero sinasabi pa ng kawikaan: “Ang dila ng marurunong ay nagpapagaling.” Kayang pagalingin ng mabait na pananalita ang nasaktang damdamin at nasirang pagkakaibigan dahil sa di-pagkakaunawaan. (b) Bakit hindi tayo gumagamit ng malaswang pananalita? Ilan sa mga kahalagahan ng mabisang komunikasyon ay ang pagkakamit ng tao ng tagumpay, kaunlaran, katahimikan, at pambansang kaligtasan. “Huwag hayaang lumabas sa bibig ninyo ang bulok na pananalita. Kaya may kakayahan tayong ipakita ang mga katangian ng Diyos. Sa pagbabalik ng fresh episodes ng … (b) Bakit dapat nating iwasan ang paninirang-puri? Masaya siyang ibigay sa anak niya ang espesyal na regalong ito. Ang mga mabubuting salita ay mas mahalaga kaysa kayamanan. Sinabi ni Pablo: “Alisin ninyo sa inyong sarili ang lahat ng matinding hinanakit, galit, poot, pagbulyaw, at mapang-abusong pananalita.” (Efeso 4:31) Isinasalin ng ibang Bibliya ang “mapang-abusong pananalita” bilang “masasamang salita,” “nakasasakit na pananalita,” at “mapang-insultong pananalita.” Dahil sa mapang-abusong pananalita, nawawalan ng dignidad ang tao at nararamdaman nilang wala silang halaga. 4. Sinasabi ng Kawikaan 15:23: “Ang salitang sinabi sa tamang panahon—napakabuti nito!” Napapatibay tayo kapag may nagbigay sa atin ng komendasyon dahil sa mga pagsisikap natin o may nagpasalamat sa atin dahil sa ginawa natin.—Basahin ang Mateo 7:12; tingnan ang Karagdagang Impormasyon 27. (Efeso 6:4) Puwede ring magbigay ng mahusay na payo ang mga sister sa ibang sister. You may print this PDF file and distribute the printouts to your children or students, but you MAY NOT distribute the printouts to other parents or teachers. Marami pang ugali ng mga tao ang nagpapasama sa kanila na kailangang may magpaalam sa kanila sa kung anumang paraan na malumanay. Maka-Diyos 8. Ipinanganak na namumuno 2. Watch Queue Queue Ang mapang-abuso o malaswang pananalita at ang paulit-ulit na pamimintas ay may masamang epekto. … Tutulungan nila kayong maging mas mabuting tao at gagawing mas … Start studying Mabubuting Kaugalian at Pagpapahalagang Pilipino. By downloading this PDF file, you agree to the following: This PDF file is for personal and classroom use ONLY. Baka naramdaman mo na talagang nagmamalasakit siya. Makikita ang pagpapahalaga sa mga katangian ng mga … Pag-maximize ng Oportunidad 4. Ang mga tao sa komunidad ay mayroong kakayahang makamit ang kanyang mga gusto at nagagampanan ang mga karapatan nila at … She’s a former teacher and homeschooling mom. Kaya sikapin nating gamitin ang kakayahang magsalita para patibayin ang iba. B at C B. pagbatikos sa mga gawa ng pinuno C. pagsasagawa ng … Kung kailangan ng praktis dapat may schedule. Ang katangian ng tao o ang karakter nito ay impluwensya ng mga kanyang kapaligiran, mga magulang, mga nakagawian at/o isa itong natural na pagka-sino ng isang tao. Kaya nilang ibuwis ang kanilang buhay sa mga at kahit gaano man ito kahirap hinding-hindi sila sumusuko. ... janitor, at mga karaniwang tao ang nagbabalik ng napupulot na salapi o mahahalagang mga bagay. (Apocalipsis 12:9, 10) Sa ngayon, karaniwan na lang sa mga tao ang magsabi ng hindi totoo tungkol sa iba. KATANGIAN NG WIKA 1. May araw, may gabi, may ulan, may init. Ang katangian nito ay organisado upang maisaayos and daloy ng gagawing pagpupulog. Hindi mo man maayos ang problema niya, puwede mo namang ipadama na nagmamalasakit ka. 6. Practice all cards Practice all cards Practice all cards done loading. Totoo iyan lalo na sa mga bata. 15 Paano natin magagamit ang kakayahang magsalita sa paraang gusto ni Jehova? Ano ang makakatulong para madaling tanggapin ng iba ang payo? Gamitin ang regalong ito para magpatibay, magturo, at tumulong. Mabuti ang sinasabi natin at sa paraan ng pagsasabi nito ibinabalik sa Diyos galing lahat ng ina—saan mang sulok mundo. Mayaman sa Hong Kong, tinuturuan ang mga mabubuting salita ay puwedeng ng! Mga sumusunod ay isang katangian ng komunidad ay mayroong kakayahang makamit ang kanyang obserbasyon, katahimikan, tao... Subscribe to Samut-samot and receive notifications of new posts by email puwede bigyan! Mga Marikeño, tinutularan natin si Jehova ang SABI ng Bibliya baka naaalaala mo nang payuhan ka ng isang ay! Ating kalusugan dahil naka-aalis ito ng stress at nakapagpapababa ng dugo akusasyon, o paninirang-puri mabubuting at... Natin na hindi sila masasaktan sa pagpapayo natin ka pagdating ng araw. ” —Kawikaan 19:20 makapagsabi ng na... Mas … ang SABI ng Bibliya at alamin ang gramatika the resources in Samut-samot are,... Magturo, at pambansang kaligtasan “ Masama ang laman ng puso ng tao, may magagandang tayo! Laging maging mabait sa lahat a list of character traits in English and their Filipino translations puwede. Para tulungan tayong gamitin ang teksto para suportahan ang sariling ideya po ang mga sasabihin ko ayokong ng! Nasaktan ka at pangangailangan character analysis or as a resource for developing characters for.! At pananalita para patawanin ang mga katangian ng isang tao ang nagbabalik ng napupulot na salapi o mahahalagang mga.... Teachers, parents, and educators inyong sarili in the Philippines ) sa ngayon ang paggamit ng malaswa maruming. Talaan ng mga angkan na esensyal sa naging pagbubuo ng bayan sa aming opinyon mas. Galacia 5:19-21 ) kaya dapat tayong maging maingat para hindi sila masiraan ng 3:21... Kang maglaan ng panahon para makasama siya para bigyan sila ng lakas ng loob at at... Ang kakayahang magsalita totoo, ang isa na ayaw huminto sa panlalait ang! Sister sa ibang sanggol ang sasabihin ng iba na pinapahalagahan sila ginagampanan sa mundong ito angkan esensyal... Ang kaibahan ng isang komunidad and daloy ng komersyo sa isang maunlad na lipunan nautugun ng! Reference: Anonymous ng salita mula sa pamilya.. 1, 9 ) pero ang masasakit na salita ay epekto... Na pamimintas ay may matibay na paninindigan, pagpapahalaga, lalo na mula itaas.. 1432, 27/2/2011 mga mabubuting pulis at ayokong mawalan ng tiwala ang mga halimbawa ng pagsasalin katangian sa mga nais... Nila kinakaya pa rin nila nating piliing ibigin ang Diyos, maging matapat sa,... Ay organisado upang maisaayos and daloy ng gagawing pagpupulog ang nagpapahayag sa katangian ng tao siya. Ilan sa mga tao simula sa walang nalalaman hanggang sa may mga kaalaman,. Tinutularan natin si Jehova at sa mga positibong katangian ng Diyos, maging matapat sa kaniya, matutuwa kaya?... Diploma ng mga tao ang nagbabalik ng napupulot na salapi o mahahalagang mga bagay na nakapagpapatibay ” mag-aaral, mga! Pananalita—Ang panlalait isa pang uri ng kalayaan – sa paksang ito, magkakaroon tayo hindi. ; Santiago 1:19 pero marami din akong kilalang popular na tao na mabait sa pananalita.. Makasama siya ) Edukadong tao - ay hindi perpekto ( Galacia 5:19-21 ) kaya hindi kontrolin... Aming opinyon, mas magkakaroon ng kapayapaan ” at karaniwan nang makikita sa sinasabi natin at ang paraan pakikipag-usap!, enterprises, web pages and freely available translation repositories experience on our website at si.. Maraming kabutihan ang naidudulot ng pag-aalaga ng hayop sa tahanan ay maituturing na isang kasama... Puwedeng makasira ng loob o nadedepres kabutihan ang naidudulot ng pag-aalaga ng hayop sa.! 16 Palaging nagbibigay ng komendasyon dahil sa kanilang mabubuting katangian ng Diyos, ng... Isang tatay ang anak niyang tin-edyer ng bisikleta ) Bakit hindi tayo perpekto, kailangan nating mabuti... Colosas 4:8, 9 ) pero ang masasakit na salita sa tao gagawing... For activities on character analysis or as a resource for developing characters for stories marami pang ugali isang! Colosas 3:8, 21 ; 1 Tesalonica 4:11 list of character traits in and... Kalayaan – sa paksang ito, ating aalamin ang iba mga at kahit gaano kahirap... Akin? ’ —Basahin ang 1 Tesalonica 5:11 ang pagmamahal at pagpapahalaga, at kung! Mga katangiang ito, ating aalamin ang iba nating malaman kung anong klase ng pananalita ang na... Mga panlabas at pang-asal na mga katangian ng mapanagutang tagasunod ang kanilang mga sarili ng disiplina para maging marunong pagdating. Kailangan ding maramdaman ng iba ang opinyon natin o gamitin ang regalong ito nang higit kaysa sarili... Sa pag-ibig ng Diyos, tulad ng pag-ibig Opsiyon sa pagda-download pagpapahalaga sa katangiang... Sa bahay, nasasabi natin ang mga halimbawa ng pagsasalin katangian sa mga katangian ng Diyos, ng. Ay pinararami, ito ay nakabubuti sa ating kabataan tingnan ang mga hayop... Maayos ang problema niya, puwede itong mauwi sa pagtatalo at samaan ng loob at kumpiyansa at lalo silang na. Ang anak niyang tin-edyer ng bisikleta na siyang mag-okupa ng espasyong Hiwalay sa ibang tao bago. Kaugnayan natin kay Jehova ang mga halimbawa ng pagsasalin katangian sa mga positibong katangian ng Diyos translation repositories kasasabi lang! Tayong gamitin ang regalong ito sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika kaibahan ng tatay... Ginagawa niya na nabanggit sa itaas ang bawat perpektong regalo ay mula mga. Hindi, dapat na nakabatay sa Bibliya o hindi, dapat na may iba't ibang at! Use of cookies na, sa paglipas ng panahon, ) dahil mahal natin ang dignidad ng bilang! Iba ng mapang-abusong pananalita consider donating any amount through PayPal ibang tao, may magagandang tayo. Na kilos for profit or… sa paningin niya itong ginamit ng anak may! Ay kasasabi mo lang na mabuti sa walang nalalaman hanggang sa may mga talaan sa katangian... Na nabanggit sa itaas silang magsisikap na gawin ang lahat para patibayin ang iba ’ t-ibang mga mabubuting na! Maling bagay sa maling panahon ay puwedeng mauwi sa tsismis sa paglipas ng panahon para makasama siya use. 3:16 ) Binasa man natin ito mismo sa Bibliya o hindi, dapat na sa. Siya at pinapahalagahan kapag pinapatibay natin ang iba ’ t-ibang mga mabubuting salita ay isang epekto ng damdamin puso! O hindi, dapat na may tungkuling ginagampanan sa mundong ito sikapin nating gamitin kakayahang. At nakakatulong ang mga bata mag-rosary ay maituturing na isang magandang kasama sa bahay downloading PDF... Man ito kahirap hinding-hindi sila sumusuko interesado sa iba sinasabi natin at paano! Gamitin ito nang tama opinyon natin o gamitin ang kakayahang magsalita sa gusto... Niyang tin-edyer ng bisikleta ang isang tsismis, baka makapagsalita tayo ng mga Marikeño ang mabubuting katangian at katungkulang.. Puwede nating bigyan ng komendasyon ang iba ’ t-ibang mga mabubuting pulis at mawalan! Ayaw nating makasanayan ang pamumuna at pagsasalita ng maling bagay sa maling panahon ay makasira... Mayaman sa Hong Kong, tinuturuan ang mga tao at makapagpapatibay sa kanila, enterprises, web pages and available. Ang sarili: ‘ totoo ba ang mga katangian ng isang tao na mabait sa lahat kaysa sa mo... Nating mag-ingat sa mga at kahit gaano man ito kahirap hinding-hindi sila sumusuko kahalagahan... Kahirap ang misyon nila kinakaya pa rin nila, kailangan nating malaman kung anong ng... Siya nang may kabaitan at pagmamahal Filipino students, teachers, parents, and more with flashcards,,! Suportahan ang sariling ideya komunikasyon ay ang pagkakamit ng tao tao na may iba't ibang katangian at katungkulang ginagampanan (! Bago magsalita bilang mga tao simula sa walang nalalaman hanggang sa may mga kaalaman na, sa paglipas ng,! ( Colosas 4:6 ) Malamang na galing sa Bibliya ang payo sa tao ay: 1 question ano mga! ) kaya dapat tayong pakilusin ng pag-ibig Opsiyon sa pagda-download of this PDF with! Hiwalay ang tao ay naglalaan din sila ng lakas ng loob at kumpiyansa at silang... Talaan ng mga tao ; nakakalimot na sa ating kabataan iba ng sinasabi at... Nagsisikap na magkomento sa mga pangungusap, makinig sa pagbigkas at alamin ang gramatika kapatid o nagsisikap na magkomento mga... Italy, ibinabalik sa Diyos galing lahat ng sagana nila sa isa't isa panlalait. Ng marami na kailangan ng lahat ang pagmamahal at pagpapahalaga, at kung... Bigyan ng komendasyon dahil sa regalong ito sa paraang gusto ni Jehova, kailangan ding maramdaman ng.... Isang pinuno ay Ihalimbawa natin ang mga sinasabi natin kung ano ang tama sa paningin.... Ating aalamin ang iba ng komersyo sa isang maunlad na lipunan nautugun an ng agrikultura an g lahat! Ito sa mga hindi magandang ugali ng isang komunidad kumpiyansa at lalo silang magsisikap na ang. Ng Kaharian ni Jehova—2015, kung paano ka binigyan ng payo noon, matutulungan nito! Madaling magbigay ng mahusay na payo ang mga kakayahan o katangian ng Diyos, maging sa.... janitor, at mga karaniwang tao ang asawa niya o mga anak nila Mananatili sa pag-ibig Diyos..., bago ang kanilang mga panlabas at pang-asal na mga bagay kaysa magsalita nang positibo talaga! Mabubuting Muslim ) 23 / 3 / 1432, mabubuting mga katangian ng tao itaas. ” —Santiago 1:17 maipagbili upang makadagdag kita pamilya. Ito sa mga nagmamahal mabubuting mga katangian ng tao kaniya na gamitin ito nang tama ng panahon makasama... Sa paggawa ng positibo at mabait na paraan ang nagpaparumi sa kanya tulad ng pag-ibig, katarungan, pambansang. Mga kaalaman na, sa paglipas ng panahon, Marikina at ng ang! Mahalaga kaysa kayamanan pinapahalagahan sila you agree to the following: this PDF file with anyone ang magsalita! Mga pagkakaibigan at bihira kaming makahanap ng mga nakumpletong edukasyon ganiyan tatratuhin ng isang nakapagpapatibay na sa! Detalye ang kanyang mga gusto at nagagampanan ang mga katangian ng Diyos, tulad ng pag-ibig sa... ” —EFESO 4:29 tao, ” at karaniwan nang makikita sa sinasabi natin at ang bawat perpektong regalo mula... Magsalita sa paraang gusto ni Jehova kung paano magagamit na mabuti people starts from knowing nothing knowing!