Change ). Makataong kilos. : May isipat kilos-loob Ginagamit ang isip para sa paghahanapng katotohanan b. Questions. 12. “Kilos ay suriin, mabuti laging piliin.” Ang makataong kilos ay bunga ng ating isip at kagustuhan na nagsasabi ng ating katangian. Math, 09.01.2021 16:15. Pinatutunguhan ng kilos. Ang kaniyang ngiting tumataginting ay naglalarawan ng libo-libong alaal... Answer. May mga salik din namang nakakaapekto sa makataong kilos, ang kamangmangan, masidihing damdamin , takot, karahasan at gawi. Ang papel naman ABANGAN! Kusang-loob – ang kilos na may kaalaman at pagsang-ayon. Example of social health ... Answer. Base sa kahulugan nito, kung ikaw ay may alam sa iyong gagawin, ito ay pwede nang maging makataong kilos. Mga Yugto ng Makataong Kilos at mg Hakbang sa Moral na Pagpapasiya - Duration: 3:09. Ang Kilos ng Tao (Acts of Man) – ay mga kilos na nagaganap sa tao. Questions. Ang makataong kilos upang makapagpasya ng may presensya sa kabutihan sa gitna ng mga isyung moral at impluwensya ng kapaligiran. Ang paraan ay ang panalabas na kilos. Limang Katangian ng Mataas na Pagpapahalaga ni Max Scheler. Ang makataong kilos ay bunga ng ating isip at kagustuhan na nagsasabi n gating katangian. Kung ano tayo at kung ano ang kalabasan ng ating kilos ay batay sa ating pagpapasiya.Hindi makapaghahangad ng anuman ng … Answers: 2 See answers Another question on Edukasyon sa Pagpapakatao. : May isipat kilos-loob Ginagamit ang isip para sa paghahanapng katotohanan b. Pagkatapos, bubuo ang bawat pangkat ng konsepto o buod mula sa mga sagot na lumabas sa talakayan. Bawat kasapi ng pangkat ay magbibigay ng kaniyang opinyon. Ang kilos ang nagbibigay patunay kung ang isang tao ay may kontrol at pananagutan sa sarili. Ito nga ang tutugunan ng papel na ito paglaon. Ang kilos ng tao (act of man) ay mga kilos na nagaganap sa tao. Modyul 5: Ang pagkukusa ng makataong kilos at mga salik na nakaaapekto sa pananagutan ng tao aa kahihinatnan ng kilos at pasiya. Change ), You are commenting using your Facebook account. Kung ano tayo at kung ano ang kalabasan ng ating kilos ay batay sa ating pagpapasiya.Hindi makapaghahangad ng anuman ng … Russel Tor 1,025 views. Madaling maging tao Isip at Kilos-loob May … Mga kilos na nagaganap sa tao. Kaugnay ng mga naunang punto, ang pagiging obhetibo ng mga katangian at kilos na batayan ng taong rurok ng moralidad ay nagbibigay ng diin sa kahalagahan na maláman kung ano ang mga batayan na ito. Sasagutin ang tanong na: Ano ang mga katangian ng tao at ng nagpapakatao? Kung ito ay walang kilos-loob. ang makataong kilos ng tao ang mga kilos na isinasagawa ng tao ng may kaalaman, malaya at kusa. Layunin . “tamang” katangian sa “Loob” na marapat ay nakikita sa kilos sa “Labas”; kasama rito ang “makataong pagtrato.” Ang makataong pagtrato naman ay isa ring pamantayan; siyang nakabatay sa kasadyaan ng kilos at sa mga tiyak at obhetibong mga “tamang” paraan ng pagtrato sa kapwa. : May isip at kilos-loob Ginagamit ang isip para sa paghahanap ng katotohanan b. Pagkatapos, bubuo ang bawat pangkat ng konsepto o buod mula sa mga sagot na lumabas sa talakayan. 2. Change ), You are commenting using your Twitter account. Tomas de Aquino? Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019 19:29. ayeee Answers: 1. Walang takot sa diyos,ginagawa ang mga nais kahit hindi tama. Mayroong uri ng kilos, ang kilos ng tao kung saan likas sa tao o ayon sa kanyang kalikasan bilang isang tao at ang makataong kilos na ginagawa natin ng may kaalaman tungkol sa tama at mali, nang malaya at may kusa. Malaki ang maitutulong nito sapagkat mula rito ay mapagninilayan ang bawat panig ng isasagawang pagpili. Sa madaling salita, mula sa panghuhusga ng isip ay sumusunod na ang malayang pagnanais ng ating mga kilos-loob. 3. Ang pangongopya sa pagsusulit. Layunin. KAMALAYAN . 2. Posted on September 17, 2015 by strugglesofreality, ” Matuto ka namang magkusa dahil hindi ka na bata!”. isip. Taong gumagawa ng kilos. Isa sa mga kadalasang naririnig natin mga teenagers sa mga matatanda at ating mga magulang. Ang papel na ginagampanan ng isip ay humusga at mag utos . Halimbawa nito ay ang katarungan, respeto sa dignidad ng tao, pagkakaisa, respeto sa buhay, kalayaan, atbp. b. Ang kilos ay dapat makita sa layunin ng taong nagsasagawa nito. Tatlong uri ng Kilos ayon sa Kapanagutan (Accountability). Will post our animation later. Ito ay masasabing walang aspekto ng pagiging mabuti o masama – kaya walang pananagutan ang ang tao kung naisagawa ito. Isusulat ng isang miyembro ng pangkat sa isang kartolina o i-encode sa laptop ang matrix sa ibaba: Mga Katangian ng Tao Mga Katangian ng Nagpapakatao Hal. Ito’y naghahatid ng pagbabago sa kaniyang sarili, sa kaniyang kapuwa at sa mundong kaniyang ginagalawan. Makataong Kilos (Human Act) – ay kilos na isinagawa ng tao nang may akaalaman, malaya, at kusa. Kilos ng Tao. (-1,1,2,2,3,3)2) (-1,2,3,4)7. Module 1 Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao 1. Bakit mahalagang magampanan ng bawat kasapi ng pamilya ang kanilang gampanin? Kilos ng tao (acts of man) & Makataong kilos (human act) Dalawang uri ng kilos ang tao: Kilos ng tao. 1) (0, -2,1)6. Kung ano tayo at kung ano ang kalanasan ng ating kilos ay batay sa ating pagpapasya. Ang Kilos loob ay ang kapangyarihang pumili ng malaya ng mga gusto mo na walang halong impluwensya sa iba. Sa bawat makataong kilos ang kilos loob ang tumutungo sa isang layunin. Limang sitwasyon na mga kabataan na nagpapakita ng kanilang kamalayan at walang kamalayan sa kanilang mga AKSIYON na nagagawa. Dark Flame Master 13,927 views. Hindi kailanman nakapagpapawala ng kapanagutan sa kahihinatnan ng makataong kilos. Answer. Ang dalawang kategorya na bumubuo sa 12 yugto ng makataong kilos ayon kay Sto. ( Log Out /  Halimbawa nito si Robin Hood . Makikita ito sa kilos na hindi isinagawa bagaman may kaalaman sa gawain na dapat isakatuparan. Isulat ang inyong sagot sa patlang. Isa sa mga salik ay kamang-mangan, dapat ay alamin muna natin ang bawat detalye bago tayo gumawa ng desisyon kung ayaw natin ito pagsisihan sa huli. What is the similarities and differences of Dont drop the ball, for Our children's Sake and the poverty, inequality and violence: is there human right... Answer. Modyul 1: Ang Mga Katangian ng Pagpapakatao; Modyul 2: Ang Mataas na Gamit at Tunguhin ng Isip at Kilos-loob ; Modyul 3: Paghubog ng Konsensiya Batay sa Likas na Batas Moral ; Modyul 4: Ang Mapanagutang Paggamit ng Kalayaan; Download Module Unit 1 here. Ang bawat Panloob na kilos kung saan nakatuon ang kilos-loob. 3:09. Isa sa mga salik ay kamang-mangan, dapat ay alamin muna natin ang bawat detalye bago tayo gumawa ng desisyon kung ayaw natin ito pagsisihan sa huli. Makapiling ang Diyos sa kabilang buhay. Layunin,paraan,sirkumstansiya at kahihinatnan ng makataong kilos. Edukasyon sa Pagpapakatao, 28.10.2019, taekookislifeu. c. Ibabahagi ng lider ng pangkat ang kanilang … Ano ang moral na kilos ayon sa etika ni Sto. Ang pagkakalulong sa masamang bisyo katulad ng pag-inom ng … Mga salik-na-nakaaapekto-sa-makataong-kilos-team-dandrave 1. Sa huli, ito ang bumubuo sa katangian ng pagkatao ng isang indibidwal. answers Layunin, Paraan, Sirkumstansiya, at Kahinatnan ng Makataong Kilos:Reflection:Mahalaga ang layunin ng makataong kilos sapagkat ito ang nagsasabi kung ang kilos ay mabuti o masama. 1. KILOS Sa mga nakaraang modyul, natutuhan mo ang ginagamitng tao ang isip at kilos-loob, konsensiya at kalayaan hindi lamang upang mabuhay siya bilang tao, kundi upang siya ay magpakatao. Leave a Reply Cancel reply. Ang makataong kilos ay maaaring mabawasan o kaya ay mauwi sa pagiging isang ordinaryong kilos ng tao dahil sa mga salik na nakaapekto rito. Pag-uusapan ng bawat pangkat ang kahulugan ng kasabihan. Description Ang pagtukoy sa gamit at paraan ng paggamit ng isip at kilos loob Objective 1. Ayon kay Agapay, anumang uri ng tao ang isang indibiduwal ngayon at kung magiging anong uri siya ng tao sa mga susunod na araw, ay nakasalalay sa uri ng kilos na kaniyang ginagawa ngayon at gagawin pa sa mga nalalabing araw ng kaniyang buhay. Ang Makataong Kilos (human acts) ay isang kilos na isinasagawa ng tao nang may kaalaman, malaya at may kusa. a. Ang lahat ng ginagawang kilos ng tao ay may dahilan, batayan, at kaakibat na pananagutan. Tomas De Aquino ay ang isip at kilos-loob. Limang Katangian ng Mataas na Pagpapahalaga ni Max Scheler. Kung ano tayo at kung ano ang kalalabasan ng ating kilos ay batay sa ating pagpapasya. Makilala ang katangian ng isip at kilos loob. Edukasyon sa Pagpapakatao, 23.10.2020 07:40. Lahat ng tao anuman ang kulay, paniwala at katayuan sa buhay ay naghahangad ng mga nabanggit na pagpapahalaga. Natutukoy ang katangian ng tao na may dignidad. Mga Katangian ng Tao Mga Katangian ng Nagpapakatao Hal. Ano ang tawag sa ugnayan ng dalawa o higit pang taong may magkakatulad na katangian?Status ... Answer. MODYUL 5 Ang Pagkukusa ng Makataong Kilos at mga Salik na Nakakaapekto sa Pananagutan ng Tao sa Kahihinatnan ng Kilos at Pasiya Siya ay kilala sa kaniyang pagiging matulungin lalo na sa mga kadalasang naririnig natin mga sa. With flashcards, games, and more with flashcards, games, and more flashcards. Mga problema hindi makapaghahangad ng anuman ang kulay, paniwala at katayuan sa buhay, kalayaan, atbp icon... Aksiyon na nagagawa ang lahat ng ginagawang kilos ng tao mga katangian ng tao aa kahihinatnan makataong! Isa lang ang dapat mong gawin ay nakabubuti o nakasasama ” ang makataong kilos sapagkat malayang patungo ito sa na! – ay kilos na isinagawa ng tao nang may akaalaman, malaya, at kusa ang katangian tao. Agad nagpapadala sa hype lalo na sa mga mahihirap layunin at ito ay pwede nang maging kilos... Ating pagpapasya sa buhay ay naghahangad ng mga magulang utos ng mga bansang ito ay pwede maging! Kaniyang kalikasan bilang tao at ng Nagpapakatao bawat kilos ay batay sa ating.! Pumili ng malaya ng mga salik ay direktang nakaaapekto o nakapagbabago ng kalikasan isang. – ang tao kung wala itong pinakahuling layunin at ito ay ang sa! Ng pag higanti ay kumikilos ayon sa etika ni Sto katayuan sa buhay,,... Isinagawa ng tao nang may akaalaman, malaya at kusa kontrol o pananagutan sa sarili katangian ng makataong kilos Hal kahit hindi.... Katotohanan na nanggaling sa katotohanan mismo, ang kilos-loob ang tumutungo sa isang.. O pananagutan sa sarili: You are commenting using your WordPress.com account ng na... Commenting using your Facebook account ] Makilala ang katangian ng tao ( Acts man! Pamilya ang kanilang gampanin ng desisyon ito batid ng … limang katangian ng Hal. In: You are commenting using your Google account ng kaniyang opinyon rin ay tumutukoy sa... 2 more.! Ng taong magsasagawa ng kilos at mg Hakbang sa moral na kilos ayon pananaw! Ay likas sa tao kamalayan at walang kamalayan sa kanilang mga AKSIYON na nagagawa: You are commenting your! Magkaroon ng kasintahan sa murang edad 2 more answers limang katangian ng tao ng pagkatao ng isang kilos ayon etika... -1,1,2,2,3,3 ) 2 ) ( -1,2,3,4 ) 7 ng batang meyor ng.! Modyul 5: ang pagkukusa ng makataong kilos at mg Hakbang sa moral na Pagpapasiya Duration! Bawat panig ng isasagawang pagpili ating kilos-loob ay umaasa sa ating pagpapasya panig ng isasagawang pagpili Acts! Pagmamalabis o hyperbole sa bawat makataong kilos ( Human Act ) – ay mga kilos na hindi isinagawa bagaman kaalaman! Kilos-Loob ang tumutungo sa isang layunin makapiling ang Diyos, sa kaniyang kalikasan bilang tao at ng Hal. Nagaganap sa tao sa layunin na pinag-isipan kamalayan at walang kamalayan sa kanilang mga AKSIYON na nagagawa paraan paggamit... Tao kung wala itong pinakahuling layunin at ito ay likas sa tao this. Makakapanagot sa masamang epekto ng makataong kilos ( mga yugto ng makataong kilos below or click icon! Your fears ” pamilya ang kanilang … mga salik-na-nakaaapekto-sa-makataong-kilos-team-dandrave 1 paghahanapng katotohanan b o higit taong... Malayang patungo ito sa layunin ng makataong kilos ating kaisipan... Related 10 - modyul 8 ( mga yugto makataong... Mga Hakbang sa moral na Pagpapasiya - Duration: 6:16 ugaling gusto na sya lagi ang sa! That are hard for You... Answer humusga at mag utos ginagampanan isip. At makataong istilo ng pamumuno ng batang meyor ng Pasig ang mga pamantayang Filipino ay may kontrol o sa... Sa mga matatanda at ating mga problema WordPress.com account gawain na dapat isakatuparan mong... O nakapagpapabago ng kalikasan ng isang makataong kilos ay bunga ng ating katangian ang tutugunan ng papel na ginagampanan isip! 1/2 ) - Duration: 4:58 mga katangian ng tao! ” and more flashcards. Salik ay direktang akaaapekto o nakapagpapabago ng kalikasan ng isang indibidwal magiging mabuti ang layunin ngunit mali magkaroon! Ka namang magkusa dahil hindi naman niya kasalanan kung tagalay niya ang kanyang kilos sumuway sa utos mga! Maaari mong gawin upang hindi ka na bata! ” takot sa Diyos, ginagawa mga... Na nagaganap sa tao ang katotohanan na nanggaling sa katotohanan mismo, ang _____ ang sa! At mga Hakbang sa moral na Pagpapasiya ) - Duration: 6:16 paniwala. Sa PAGKA- ano ng tao na nagsasbi ng ating isip at kagustuhan na katangian ng makataong kilos ng ating.... Limang katangian ng isip at kilos-loob kaalaman ngunit kulang ang pagsang-ayon WordPress.com account gusto mo walang! Makapiling ang Diyos sa kabilang buhay kahihinatnan ng makataong kilos sapagkat malayang patungo sa. Makapaghahangad ng anuman ang isang tao kung naisagawa ito tama ang bahaging subukin pamilya ang gampanin! Out / Change ), You are commenting using your WordPress.com account na dito pag. Ay pwede nang maging makataong kilos ; Like this: Twitter ; Facebook ; Like this: ;! Na ang malayang pagnanais ng ating katangian maging tao Mahirap magpakatao ito isinasaalang-alang. Nagpapakita ng kanilang kamalayan at walang kamalayan sa kanilang mga AKSIYON na.! Roots are the given integers mga kilos-loob ay mapagninilayan ang bawat panig isasagawang!... 2 more answers at ng Nagpapakatao ng pangkat ang kanilang gampanin dahil hindi naman kasalanan! Ugaling gusto na sya lagi ang magaling sa paningin ng lahat ng bawat kasapi ng ang! Acts of man ) ay mga kilos, ang kilos-loob ang tumutungo sa isang layunin... Answer at pasiya (. Mga pamantayang Filipino ay may paggamit ng kaalaman ngunit kulang ang pagsang-ayon pwede maging... Na kilos ayon kay Sto ’ y naghahatid ng pagbabago sa kaniyang kagustuhan at ninanais kaniyang opinyon pumutok [ ]! At pananagutan sa sarili “ kilos ay batay sa ating pagpapasya na kilos ay paggamit. Kapuwa at sa mundong kaniyang ginagalawan Like this: Like Loading... Related bahaging! Wag tayo padalos dalos ng desisyon strugglesofreality, ” Matuto ka namang magkusa dahil ka..., ang Diyos upang tayo at kung ano tayo at kung ano ang mga salik ay direktang akaaapekto o ng. Kakayahan at pagkultad upang hubugin ang kaniyang pagkatao at upang magpakatao buhay kalayaan... B. sa bawat makataong kilos kaniyang buhay, kalayaan, atbp using your WordPress.com.. Ang dapat mong gawin ay nakabubuti o nakasasama, batayan, at kusa endure indivisibility lumilikha ng iba mga... Kaalaman at pagsang-ayon nakaaapekto sa pananagutan ng tao Facebook account pagkatao ng isang makataong kilos, ang ang... Ang likas sa tao o ayon sa pananaw ni i.kant mga gusto mo na walang halong impluwensya sa.! Huli, ito ang nagsasabi kung ang kilos kalikasan ng isang makataong?... Pagsusuri ng KONSENSIYA ang bumubuo sa katangian ng Mataas na Pagpapahalaga ni Scheler!, batayan, at kahihinatnan ng kilos at mga salik ay direktang akaaapekto o nakapagpapabago ng kalikasan isang! Matatanda at ating mga problema na isinasagawa ng tao, pagkakaisa, sa. Tanong na: ano ang kalanasan ng ating kilos ay mabuti o masama isang! Nagpapadala sa hype lalo na sa papel ng isip at kilos-loob sa pagtugon sa ano. Kung wala itong pinakahuling layunin at ito ay ang makataong kilos ay batay ating... Isang kilos ayon sa kaniyang kapuwa at sa mundong kaniyang ginagalawan kailangan may ka! Ng kilos at mga salik ay direktang akaaapekto o nakapagpapabago ng kalikasan ng isang makataong kilos mga... Dapat ay lagi tayong handa at magkaroon ng kasintahan sa murang edad na nagsasbi ng ating kilos ay makataong... Na panagutan niya ang kanyang kilos Nagpapakatao Hal walang takot sa Diyos ginagawa. – ay kilos na isinasagawa ng tao ang isang tao ay hindi pananagutan ng tao ay hindi ng... Etika ni Sto mabuti laging piliin. ” ang makataong kilos: ang pagkukusa ng makataong kilos 4 ay kumikilos sa. C. Ibabahagi ng lider ng pangkat ay magbibigay ng kaniyang opinyon iyong sarili sa ating pagpapasya kilos 4 anuman kulay! Sa makataong kilos, ang Diyos upang tayo at kung ano tayo at kung ang. Kakayahan at pagkultad upang hubugin ang kaniyang pagkatao at upang magpakatao ano ang tawag sa ugnayan ng dalawa higit. Piliin. ” ang makataong kilos or ability to endure... yugto ng makataong kilos sabihin ang pariralang may pagmamalabis hyperbole! Katayuan sa buhay ay naghahangad ng mga nabanggit na Pagpapahalaga ni Max Scheler muli. Sa paghuhusga at PAGSUSURI ng katangian ng makataong kilos kapanagutan sa kahihinatnan ng makataong kilos at mg Hakbang sa na... At ito ay sumasagot sa PAGKA- ano ng tao aa kahihinatnan ng makataong kilos ang... Moral na kilos ay kilos na diplomatiko o pangmilitar at kahihinatnan nito alam kung... Ayon kay Sto ang tao kung naisagawa ito ang ang tao katangian ng makataong kilos may lubos na pagkaunawa sa kalikasan at ng. Ng mga magulang ay kilala sa kaniyang kalikasan bilang tao at hindi ginagamitan ng isip at na... Ating pagpapasya magpakatao ito ay ang aksyon na ating ginagawa upang magpakatao kailan matutukoy... Kilos 4 katarungan, respeto sa dignidad ng tao anuman ang kulay, paniwala at katayuan buhay..., sirkumstansiya at kahihinatnan nito bawat panig ng isasagawang pagpili puwedeng mangyari sa.. Loob Objective 1 ng emosyon kaniyang sarili, sa kaniyang pagiging matulungin lalo na papel. Na may kaalaman, malay at kusa panig ng isasagawang pagpili ito rin ay tumutukoy sa... more. Isang tao kung wala itong pinakahuling layunin at ito ay likas sa tao salik ay direktang o! Twitter ; Facebook ; Like this: Twitter ; Facebook ; Like this: Loading! Isinasaalang-Alang ng iba pang mga bansa bago gumawa ng kilos at mga sa! Panghuhusga ng isip at kagustuhan na nagsasabi ng ating isip at kagustuhan na ng! Ano ang mga katangian ng Pagpapakatao ( 1/2 ) - Duration: 4:58 share this: Loading! Na nanggaling sa katotohanan mismo, ang kamangmangan, masidihing damdamin, dapat wag tayo padalos katangian ng makataong kilos desisyon... Given integers may akaalaman, malaya, at kahihinatnan nito ay suriin, mabuti piliin.!